شرکت آرتا پلاست که کارخانه تولیدی آن در اردبیل و دفتر اداری آن در تهران واقع شده است در زمینه کفپوش فعالیت می کند. تجهیز خط کامل سلف سرویس این دو مجموعه توسط آپادانا تجهیز آراز انجام گرفته است.

نمونه کارهای مشابه