کیترینگ میزبان در خیابان سنگر آمل؛ این کیترینگ یکی از برترین مجموعه های غذایی آمل به حساب می آید، شرکت آپادانا تجهیز مفتخر است که طراحی و تجهیز تمام خطوط سلف سرویس شعبه دو و سه این مجموعه را به انجام رسانده است.

نمونه کارهای مشابه