کارخانه فولاد بوتیای ایرانیان در سی کیلومتری فرودگاه کرمان واقع شده است. طراحی و تجهیز آشپزخانه صنعتی و خط سلف سرویس (آشپزخانه پرسنلی) این کارخانه، با ظرفیت 500 نفری، تماما بروز و با تجهیزات مدرن و صنعتی توسط شرکت آپادانا تجهیز به انجام رسیده است.

نمونه کارهای مشابه