شرکت دنیای گرانول واقع در شهر کاشان؛ صفر تا صد آشپزخانه پرسنلی این شرکت از جمله نقشه های ساخت و تاسیسات تا اجرا و تجهیز کامل به روز و مدرن توسط آپادانا تجهیز آراز انجام گرفته است.

نمونه کارهای مشابه