تجهیزات آشپزخانه های صنعتی

logo

آپادانا تجهیز ایرانیان

آدرس دفتر: تهران، میدان فاطمی، خیابان چهل ستون، خیابان دوم، پلاک 33، ساختمان پارس
تلفن: 88952893 – 88978139 تلفکس: 88996174  ایمیل:info@apadanakitch.com
آقای میرعلی: 09123173457  خانم کریم پور: 09213373457

 

 

services-1

تلفن تماس : 88952893 – 88978139
فکس: 88996174
میر علی : 09123173457
کریم پور : 09213373457
نشانی : تهران، میدان فاطمی، خیابان چهل ستون، خیابان دوم، پلاک 33، ساختمان پارس
ایمیل : info@apadanakitch.com

designed by Amirmohamad Balazade

تلفن تماس : 88952893 – 88978139
فکس: 88996174
میر علی : 09123173457
کریم پور : 09213373457
نشانی : تهران، میدان فاطمی، خیابان چهل ستون، خیابان دوم، پلاک 33، ساختمان پارس
ایمیل : info@apadanakitch.com

designed by Amirmohamad Balazade